Публікація в часописі “Галичина”

Часопис “Галичина” затверджений фаховим виданням ВАК України з таких галузей наук: Історія, мистецтвознавство.
Реєстраційне свідоцтво КВ № 15260-3832 ПР від 05.06.2009 р.

Детальніше тут: http://chasopis-galichina.webnode.com.ua/pro-nas/

Вимоги до подання статей

1. Обсяг оригінальної статті – 6–12 сторінок тексту, оглядових – до 12 сторінок, коротких повідомлень – до 3 сторінок.

2. Статті подаються у форматі Microsoft Word. Назва файлу латинськими буквами повинна відповідати прізвищу першого автора. Увесь матеріал статті повинен міститись в одному файлі.

3. Текст статті повинен бути набраним через 1,5 інтервалу, шрифт “Times New Roman Cyr”, кегль 14. Поля: верхнє, нижнє, ліве – 2,5 см, пра­ве – 1 см (30 рядків по 60–64 символи).

4. Малюнки повинні подаватись в окремих файлах у форматі *.tif, *.eps, Corel Draw або Adobe Photo Shop.

5. Таблиці мають мати вертикальну орієнтацію і мають бути побу­довані за допомогою майстра таблиць редактора Microsoft Word. Формули підготовлені в редакторі формул MS Equation. Статті, що містять значну кількість формул, подаються у форматі LaTeX.

6. Текст статті має бути оформлений відповідно до постанови ВАК №7-05/1 від 15 січня 2003 року “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” (див. Бюлетень ВАК України. – 2003. – №1).

Статті пишуться за схемою:

– УДК і ББК (у лівому верхньому куті аркуша);

– автор(и) (ім’я, прізвище; жирним шрифтом, курсивом у правому куті);

– назва статті (заголовними буквами, жирним шрифтом);

– резюме й ключові слова українською мовою;

– постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’я­зання цієї проблеми й на які спирається автор, виокремлення невирі­шених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;

– виклад основного матеріалу дослідження з новим обґрунтуванням подальших розвідок у цьому напрямі;

– список використаних джерел подавати згідно з новим стандартом з бібліо­гра­фічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Основні відмінності від ГОСТ 7.1.–84, який набув чинності з 1 липня 2007 року;

– резюме й ключові слова англійською мовою;

– резюме й ключові слова російською мовою.

7. Стаття повинна бути написана українською мовою, вичитана й підписана автором(ами).

8. У цілому до “Вісника” необхідно подати дві рецензії провідних учених у даній галузі.

 

Advertisements

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s