ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ»

Центр сучасних наукових досліджень ТНПУ ім. В. Гнатюка

Історичний факультет ТНПУ ім. В. Гнатюка

Освітній портал “Академія”

ГО “Освітній центр”

ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ІСТОРІЯ УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ»

(м. Тернопіль, 18 травня 2016 р.)

 

Революція Гідності, агресія Росії проти незалежної України вимагають переосмислення історії України та виключення з неї міфів країн-завойовників. Тому, запрошуємо студентів, магістрантів, аспірантів, молодих науковців взяти участь у ІІ Всеукраїнській конференції “Історія України: сучасні виклики”.

Планується робота за наступними напрямками:

  1. Україна в контексті світової історії і культури від найдавніших часів до середини ХІХ ст.
  2. Міжнародні відносини та імперативи розвитку Європи у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття
  3. Україна у вимірах міжнародних відносин ХХ століття.
  4. Незалежна Україна: виклики історії.

Для участі в конференції, на адресу Оргкомітету до 10 травня 2016 р. слід надіслати електронний варіант матеріалів вашої доповіді обсягом 6–8 ст. (документ Word 2003) на адресу materialy@academia.in.ua з поміткою “Конференція”

Необхідно також подати відомості про автора: прізвище, ім`я, по батькові (повністю), місце роботи, посада, науковий ступінь та вчене звання, адреса, ел. скринька, контактний телефон та назву секції, у якій будуть розміщені ваші матеріали. Для студентів та осіб без наукового ступеня обов`язкова рецензія з підписом наукового керівника (можна заскановану копію).

Конференція відбудеться 18 травня 2016 р. За матеріалами всеукраїнської конференції буде видано друкований збірник матеріалів. Електронна версія збірника у форматі pdf буде доступною на сайтах:

http://tnpu.edu.ua/

http://nauka.uagate.com/

http://academia.in.ua/

Обговорення доповідей учасників відбуватиметься в онлайн-режимі.

Оргвнесок на конференцію становить 100 грн., які слід перевести на рахунок ГО “Освітній центр”.

Усю відповідальність за зміст і якість матеріалів несе автор.

Вимоги до оформлення матеріалів:

  1. Формат сторінки А4; поля 2х2х3х1; шрифт Times New Roman; величина шрифту – 14; інтервал: 1, 5; абзац: 1,25 см.
  2. Мова – українська, російська, англійська, польська.

3. Послідовність структурних елементів та їх форматування: у першому рядку – УДК, у наступному рядку праворуч – прізвище і ім’я автора та співавторів (не більше чотирьох), наступний рядок – НАЗВА СТАТТІ – по центру прописний жирний шрифт; анотації і ключові слова українською та англійською мовами; обсяг кожної анотації – до 5 рядків, ключових слів – до 2 рядків; до анотації додати переклад прізвища та ініціалів автора (ів) і назви статті); основний текст статті; Список використаних джерел (по центру, виділити жирним).

  1. Стаття повинна бути оформлена згідно з вимогами ВАК України і містити такі необхідні елементи: постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій; формулювання мети роботи (постановка завдань); виклад основного матеріалу дослідження; висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямі; список використаних джерел.
  2. У тексті статті обов’язковими є посилання на джерела, що вказані у списку використаних джерел. Вони подаються у квадратних дужках, де перша цифра − номер джерела у вказаному списку використаних джерел, друга − номер сторінки.  Обидві цифри відокремлюються комою; якщо вказується більше одного джерела, то вони відокремлюються крапкою з комою. Наприклад: [3, с. 124], [5, с. 17-18; 10, с. 91]. Між роками і цифрами ставиться тире, наприклад: 1991-1998 рр., 5-7 класи, ІІ-ІІІ курси. Лапки ставляться лише такі: « ».
  3. Список використаних джерел оформляється згідно з новими вимогами ВАК України (Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5), відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”.

Контактна особа: Прийдун Степан Васильович (097-243-15-97).

E-mail: materialy@academia.in.ua з повідомленням “Конференція”

Банківські реквізити для переведення оргвнеску на конференцію:

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ОСВІТНІЙ ЦЕНТР”

ОКПО 39571222

р/р 26002055111778

Тернопільська філія ПАТ “ПРИВАТБАНК”

МФО 338783

Голова Оргкомітету

кандидат історичних наук,

доцент Володимир Брославський

Advertisements

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out / Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out / Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out / Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out / Змінити )

З’єднання з %s