Всеукраїнська науково-практична конференція науковців, аспірантів, вчителів, приуроченій 125-річчю від Дня народження Патріарха УГКЦ Йосипа Сліпого

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції науковців, аспірантів, вчителів, приуроченій 125-річчю від Дня народження Патріарха УГКЦ Йосипа Сліпого.

Проблеми національно-патріотичного виховання:

історичний та психолого-педагогічний аспекти

Конференція відбудеться 23 лютого 2017 р.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

У програмі конференції плануються секційні засідання за напрямами:

  1. Патріарх Йосип Сліпий – приклад служіння народові.
  2. Церква, як чинник процесів національного відродження та ствердження державності України.
  3. Україна на зламі тисячоліть: історичні та цивілізаційні виклики.
  4. Психолого-педагогічні та методологічні аспекти викладання суспільних та морально-духовних дисциплін у навчальних закладах.
  5. Актуальні проблеми теорії та методики викладання гуманітарних дисциплін.

За результатами конференції планується видання збірників тез та статей. Можлива заочна участь у конференції.

Заявку на участь у конференції разом із текстом тез виступу просимо надсилати до 15 лютого 2017 року з позначкою «Конференція» на електронну адресу (e-mail): tocippo@gmail.com.

Учасники конференції сплачують організаційний внесок у 100 грн. для часткового покриття витрат на проведення конференції та випуск збірника тез.

Проживання та харчування – за рахунок учасників конференції. Вартість проживання однієї особи в гуртожитку готельного типу становить близько 70 грн. за добу.

Вартість публікації статей у фаховому виданні з історії – 30 грн за одну сторінку, з педагогіки – 300 грн (незалежно від обсягу статті).

Оплату здійснювати на рахунок Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти: 31551201147804 ГУДКСУ у Тернопільській області, МФО 838012, ЄДРПОУ 02139788.

Вимоги до оформлення тез доповіді для публікації у збірнику:

Обсяг тез – до 0,25 друкованого аркуша

Послідовність розміщення елементів тез доповіді: у верхньому правому куті (від поля) УДК, П.І.Б. автора (повністю), науковий ступінь, учене звання, місце роботи, місто. Нижче великими літерами напівжирним шрифтом – НАЗВА, далі з нового рядка – основний текст.

Рукопис має бути відредагованим, оскільки за мовностилістичний рівень написання тексту відповідає автор. Посилання на джерела оформляти згідно з чинними вимогами.

Вимоги до оформлення статті для публікації у фаховому виданні:

Обсяг статті – не більше 1 друкованого аркуша.

Послідовність розміщення елементів статті: УДК; прізвище автора; назва статті (великими літерами по центру); анотація і ключові слова мовою статті; виклад основного матеріалу статті; джерела та література (нумерація позицій автоматична); назва статті, анотація і ключові слова двома мовами (російською та англійською).

Звертаємо увагу авторів на необхідність кваліфікованого перекладу анотації та назви статті англійською мовою («машинний» переклад не допускається).

Посилання у квадратних дужках відповідно до того, як вони зустрічаються у тексті. Наприклад: [3, с. 21], [12, арк. 112]. «Там само», «Там же» – не допускаються. Бібліографічні відомості оформлюються згідно з останніми вимогами державного стандарту.

Статті/тези подаються в електронному варіанті у текстовому редакторі Word шрифтом Times New Roman, 14 кеглем, інтервалом 1,5, з полями: верхнє, нижнє – 2 см; ліве – 3 см; праве – 1,5 см; абзацний відступ – 1,25 см.

Окремим файлом – відомості про автора: повні прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь та/або вчене звання (за наявності), посада та місце роботи або навчання, контактні дані (електронна/поштова адреса, телефон). Назва файлу статті/тез – латинськими літерами прізвище автора (наприклад: Petrenko.doc). Для статті з позначкою “st”, для тез – “tz”. Назва файлу з відомостями про автора – латинськими літерами за зразком: petrenko _avtor.doc .

Оплату проводити після прийняття статті/тез організаторами. Для підтвердження оплати надіслати сканований варіант квитанції (чеку) на e-mail tocippo@gmail.com

УВАГА! Відповідальність за інформацію, подану в статті, несе автор матеріалу. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають згаданим вище вимогам.

Бажаючі надрукувати статті у збірнику обов’язково мають надіслати тези доповіді для збірника матеріалів конференції.

Інфолист: informatsiyniy_list

Advertisements

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out / Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out / Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out / Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out / Змінити )

З’єднання з %s