Публікація у “Віснику Дніпропетровського університету. Серія Історія та археологія”

Науковий журнал «Вісник Дніпропетровського університету. Серія Історія та археологія» видається на історичному факультеті Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 1993 р.

З 1993 р. до 2002 р. першим відповідальним редактором видання був д-р іст. наук, проф., декан історичного факультету А.Г. Болебрух.
Видання розвиває традиції досліджень історичної україністики, започатковані в Катеринославському університеті (1918–1920), потім у Катеринославському (Дніпропетровському інституті народної освіти) (1920–1933) проф. Д.І. Яворницьким та проф. В.О. Пархоменком, продовжені у Дніпропетровському державному університеті періоду 1940-х – початку 1990-х рр. д-ром іст. наук, проф. Д.П. Пойдою та іншими вченими-істориками. Журнал публікує сучасні дослідження з напрямів історичної русистики та історичної славістики, заснованих в університеті ще у 1918 – 1920-х рр. д-ром іст. наук, проф. М.К. Любавським та проф. М.Ф. Злотниковим і проф. М.В. Бречкевичем відповідно. Журнал розвиває традиції з історичної германістики, закладені д-ром іст. наук, проф. А.С. Зав’яловим у 1970–1980-х рр. На сторінках наукового часопису продовжує розвиватися проблематика з історіографії та джерелознавства історії України, започаткована на історичному факультеті ДДУ у 1970-х – 1980-х рр. д-ром іст. наук, проф. В.Я. Борщевським, д-ром іст. наук, проф. М.П. Ковальським. Науковий журнал публікує розвідки з напряму археології України, заснованого в університеті проф. Д.І. Яворницьким і відновленим у 1970 – 1980-х рр. д-ром іст. наук, проф. І.Ф. Ковальовою.

Контактна інформація
Головний редактор: доктор історичних наук, професор Сергій Іванович Світленко
Поштова адреса: проспект Гагаріна, 72, Дніпропетровськ, Дніпропетровська область, 49010
Сайт: http://via.dp.ua
Email: svitlenko@gmail.com

Керівництво для авторів
1. Приймаються роботи, написані українською та російською мовами, обсягом 0,5-1 авт. арк.
2. Рукопис повинен мати такі елементи:
– основний текст статті;
– розширена анотація англійською мовою;
– дані про автора.
3. Основний текст статті складається з таких структурних елементів:
– УДК (зліва від центра, нежирно, 12-й шрифт);
– ініціали та прізвище автора (по центру, жирно, 14-й шрифт);
– установа, яку представляє автор (по центру, курсивом, нежирно, 12-й шрифт);
– назва статті (по центру, великими літерами, жирно, 14-й шрифт, інтервал 1);
– анотація українською та російською мовами (п. і. б. автора курсивом, жирно; назва статті жирно; текст анотації – два-три речення, за всією шириною, нежирно; усе – 12-й шрифт, інтервал 1);
– ключові слова українською та російською мовами (під відповідними анотаціями, 4-5 термінів, нежирно, «ключові слова» курсивом жирно, 12-й шрифт, інтервал 1);
– текст статті (за всією шириною, шрифт Times New Roman 14 із інтервалом 1,5, абзац 1,25, текстовий редактор Microsoft Word, поля: ліве 30 мм, праве 15 мм, верхнє та нижнє 20 мм);
– бібліографічні посилання («Бібліографічні посилання» –по центру, жирно, 14-й шрифт; бібліографічні позиції – за всією шириною, 12-й шрифт, інтервал 1, за алфавітом; оформлення літератури: Богачевська-Хомяк М. Білим по білому. Жінки в громадському житті України (1884-1939) / М. Богачевська-Хомяк. – К., 1995; Державний архів Дніпропетровської області (далі – ДАДО). – Ф. 11, on. 1, спр. 472; Ковальова І. Ф. А. А. Скриленко (сторінки до біографії) / І. Ф. Ковальова, Г. Г. Руденко // Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Д., 2006. – Вип. 4. – С. 154-165; Таможенный устав Союза ССР (Утвержден ЦИК СССР 12.12.1924 г.) // Lawmix. Актуальная правовая информация [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.lawmix.ru/docs_cccp/7703).
4. Посилання внутрішньотекстові, у квадратних дужках (наприклад: [7, с. 11], [10, арк. 61 зв.]).
5. Розширена анотація англійською мовою включає ініціали та прізвище автора, назву статті, ключові слова. Загальний обсяг – 900-1500 знаків із пробілами.
6. Дані про автора включають прізвище, ім’я та по батькові автора, науковий ступінь, учене звання, посаду, контактний телефон, e-mail.
7. Аспіранти, магістри та студенти надають роздрукований варіант статті з візою наукового керівника.

Джерело: http://www.dnu.dp.ua/visnik/fistor/14

Advertisements

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s